Onderwijs

Geotechniek is een ervaringsvak. Geobest vindt het derhalve belangrijk kennis over te dragen en binnen opleidingsinstellingen actief deel te nemen.

Hieronder is een overzicht gegeven van de instellingen en opleidingen/cursussen waarin Geobest haar bijdrage levert:

  • PAOTM – Meerdere cursussen waaronder CGF 1 en CGF 2
  • Van Hall Larenstein – Coördinator Grondwater techniek
  • Betonvereniging – Cursus Inspectie en Beheer Kunstwerken
  • Samenwerking HU (Hogeschool Utrecht, KIEM project)
  • Jaarlijks gastcollege TU Delft

Opleidingsinstellingen