Omgevingsbeïnvloeding

Bouwen zonder enige vorm van hinder voor de omgeving is helaas nog een utopie. Het beperken van hinder en het beoordelen van de invloed van bouwen op de omgeving is echter steeds beter mogelijk en voorspelbaar.

Ongeacht de bron van de invloed op de omgeving van bouwprojecten, trillingshinder door (bouw)verkeer of het uitvoeren van funderingswerkzaamheden, (grond)vervormingen door het uitvoeren van ophogingen of ontgravingen, zijn de medewerkers van Geobest in staat om de hinder te kwantificeren (vooraf), te beperken (vooraf en tijdens) of te mitigeren (vooraf, tijdens en na uitvoering). Onze basis daarbij is de kennis omtrent de mogelijk in te zetten technieken en de invloed daarvan op het gedrag van de aanwezige ondergrond. Voor de beoordeling van de invloed op bestaande bouwwerken kunnen wij gebruik maken van inspecties uitgevoerd door onze collega’s van Nebest en de bij Nebest aanwezige bouwkundige expertise.

Binnen dit kader kunnen wij de volgende diensten leveren:

  • Hei- en trillingsanalyse
  • Monitoring
  • Risicoanalyse
  • Uitvoeringsbegeleiding