Over Geobest

Groepsfoto Geobest

Geobest B.V. is een vooraanstaand ingenieursbureau op het gebied van grond- en funderingstechnieken en het enige onafhankelijke bureau dat theoretische kennis direct koppelt aan kennis uit de praktijk.

Ons werkgebied betreft vooral Nederland, maar daarnaast ontwerpen en adviseren wij regelmatig voor projecten in het (verre) buitenland. Onze projectingenieurs en -adviseurs worden klantgericht ingezet, waarbij detachering op projectlocatie flexibel kan worden ingevuld. Binnen het vakgebied van de geotechniek is onze expertise zeer breed. Nagenoeg alle soorten van constructies en technieken behoren tot ons kennispakket. Door onze ervaring op projecten in uitvoering, directe contacten met diverse aannemers en het participeren in cursussen en internationale congressen, werken wij continu aan het op peil houden van onze kennis en ervaring. Vanuit de stevige basis van kennis over theorie en uitvoering geven wij advies over geotechnische (bouw)risico`s en adviseren wij inzake het oplossen van problemen op lopende projecten. Wij werken volgens de geo-principes zoals deze in het kader van het Geo-Impuls initiatief van Rijkswaterstaat zijn verwoord.

Geobest is uw deskundige, betrokken en betrouwbare partner voor kwalitatief hoogstaande geotechnische ontwerpen en adviezen. We hebben een diepgaande kennis van zowel geotechnische uitvoerings- als rekentechnieken. Als adviesbureau leggen wij de koppeling tussen theorie en praktijk en willen wij richtinggevend zijn op het gebied van geotechnische consultancy in Nederland en daarbuiten.