Wat is geotechniek

Geotechniek is de abstracte relatie tussen mens en grond, waarbij de beginselen van de geologie en grondmechanica worden toegepast op de civieltechnische bouw. Het omvat alles wat van grond of in de grond wordt gebouwd, zoals (paal)funderingen, dijken, kades, tunnels en wegophogingen.

Grond wordt van oudsher gebruikt als bouwmateriaal. De bouw met of in grond gebeurde vroeger door trial-and-error – herhaaldelijk uitproberen en leren van fouten –  observatie en empirische experimenten. Het waren de probleemgevallen zoals de toren van Pisa die wetenschappers er tot toe zetten om het grondgedrag wetenschappelijk te benaderen.

Begin 1700 tot begin 1900 publiceerde wetenschappers als Coulomb, Darcy, Rankine, Boussinesq, Mohr en Atterberg fundamentele theorieën over grondmechanica en waterstromen door de bodem. Begin 1900 werden verschillende organisaties en verenigingen opgericht om deze theorie in de praktijk uit te voeren en de civiele techniek een boost te geven. Als grondlegger van de moderne Grondmechanica verdiend Karl Terzaghi een bijzondere vermelding met zijn in 1925 verschenen boek over het vakgebied. In Nederland is die eer weggelegd voor Keverling Buisman, in 1934 de oprichter van het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft.

Geobest wat is geotechniek

Onderzoek

Merendeel van het geotechnisch werk speelt zich onder het maaiveld af. Hoewel het voor het publieke oog niet zichtbaar is, is het een zeer belangrijke discipline met een grote scope en de basis van elke constructie of bouwwerk. Immers elk bouwwerk wordt in of op de grond gebouwd. De variatie in samenstelling, korrelgrootte, sterkte en gedrag maakt grond een zeer complex materiaal. Samen met een bodemopbouw die om de 10 meter kan variëren maakt het een uitdaging.

Elke eerste stap binnen een project is dan ook het uitvoeren van grondonderzoek. De meest bekende en uitgevoerde methode in Nederland is het uitvoeren van een sondering (Conus Penetration Test). Bij een sondering wordt een staaf met een kegelvormige punt (conus) in de grond gedrukt onder een constante snelheid. De weerstand en wrijving die de conus ondervindt, wordt gemeten en in een sondeergrafiek gepresenteerd. Aan de hand van de sondeergrafiek kan op basis van correlaties en ervaring, de bodemopbouw en eigenschappen worden bepalen. Afhankelijk van het geotechnische vraagstuk kunnen eveneens monsters in het veld worden genomen waarna deze worden beproefd in het laboratorium.

wat is geotechniek grond
Wat is geotechniek

Rocket science

De theorie achter de geotechniek, grondmechanica, is geen ‘rocket science’. Het is de variatie in bodemopbouw, samenstellingen en sterkte eigenschappen die het een van de moeilijkste beroepen maakt. In de geotechniek is het de ervaring die telt en zelfs dan betreft een zo een goed mogelijke benadering.

Wat doet Geobest

Wij adviseren onze opdrachtgevers op het gebied van geotechnische vraagstukken, dat wil dus zeggen alle vragen die betrekking hebben op de sterkte eigenschappen van grond. Als het niet vliegt of drijft is onze kennis een noodzakelijke toegevoegde waarde. Wij onderscheiden ons van vakgenoten door niet alleen een gedegen kennis te hebben van de theorie, maar ook van het uitvoeren van funderingstechnieken, het realiseren van bouwkuipen en het aanbrengen van (zand)ophogingen.