Geobest in het Nieuws!

Er wordt momenteel gewerkt aan plannen om in Rotterdam een woontoren met een recordhoogte van 275 m te realiseren.
De toren moet in 2028 gereed zijn. Robert Schippers legt in een uitzending van Editie NL uit dat de bodemopbouw in
Rotterdam de nodige uitdagingen oplevert, maar dat het technisch zeker mogelijk is om zo’n hoog gebouw te realiseren.