Introductie Gijs de Jongh

Mogen wij u voorstellen: onze nieuwe medewerker Gijs de Jongh!

Per 4 maart is onze nieuwe collega Gijs de Jongh gestart bij Geobest B.V. Gijs  is recent afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool op het onderwerp: Trillingsprognose met Plaxis 2D.

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het mogelijk is met een rekenkundig Plaxis 2D model een goede trillingsprognose te maken voor het intrillen van damwandplanken. Om de berekende trillingen uit Plaxis 2D te kunnen vergelijken met andere modellen en gemeten trillingen is er gezocht naar een geschikt validatieproject en zijn er twee empirische trillingsprognoses (CUR166 en IFCO) opgesteld. Door middel van een iteratief proces is het Plaxis 2D model systematisch geoptimaliseerd. In het onderzoek, uitgevoerd bij IFCO Funderingsexpertise B.V., zijn alleen belendingen gefundeerd op staal beschouwd en is er geen rekening gehouden met het optreden van wateroverspanningen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de grond in het Plaxis 2D model het best gemodelleerd kan worden in het Hardening Soil – Small Strain model. Het axisymmetrisch model is het meest geschikt om geometrische demping van de ondergrond bij het intrillen van damwandplanken weer te geven. Door de toepassing van het axisymmetrisch model is het niet mogelijk de damwand te modelleren als een plaat omdat deze in het midden van het model dimensieloos wordt.  Er is daarom gekozen om een volume element te modelleren waarbij de diameter van het element zo gekozen wordt dat de weerstand goed overeenkomt met de weerstand van een damwand die maximaal belast wordt. Rayleigh demping wordt verder toegepast om een betere materiaaldemping weer te geven.

In de afbeelding hieronder is de laatste iteratie van het Plaxis 2D model weergegeven (groene lijn). Te zien is dat de berekende trillingen in het Plaxis model nagenoeg de gemeten trillingen bij het referentieproject volgen. Daarmee is aangetoond dat het mogelijk is om een trillingsprognose in Plaxis 2D te maken voor het intrillen van damwandplanken.