Objectmonitoring HiViBe

Gebouwen worden steeds hoger, slanker, lichter en duurzamer gebouwd en worden daarmee gevoeliger voor beweging door de wind. De huidige rekenmethoden blijken geen goede voorspelling te geven van het werkelijke trillingsgedrag van hoge gebouwen. Dit leidt tot ongewenste situaties zoals onnodig overdimensioneren van draagconstructies of klachten over trillingen. Goede validatiemetingen zijn noodzakelijk voor betere constructieve ontwerpen, met meer comfort en minder materialen. Om hierover kennis op te bouwen is een consortium van marktpartijen (het HiViBE consortium; ), onder leiding van TNO, gestart met een meerjarig onderzoeksprogramma.
Belangrijk onderdeel is de monitoring van het trillingsgedrag van diverse hoge gebouwen. (bron: TNO).

Het Hivibe project wordt uitgevoerd door TNO, Geobest, Zonneveld Ingenieurs, Structure Portante Grimaud, Stichting Kennisoverdracht Windtechnologie, SCIA Netherlands, Peutz, IMD, Fugro, Besix, BAM Advies & Engineering en Aronsohn raadgevende ingenieurs.
Geobest heeft zich ingespannen om glasvezelmonitoring te laten plaatsen bij het project Post Office aan de Coolsingel te Rotterdam. Hier wordt door The Post Bouw J.V. (Besix en Rizzani de Eccher) gewerkt aan het revitaliseren van het monumentale pand en het realiseren van een woontoren van 155 m hoog op de voormalige binnenplaats.

Om het instrumenteren van de palen te financieren, te plaatsen en tijdens en na de bouw metingen uit te kunnen voeren hebben The Post Bouw J.V., Fundex Verstraeten B.V., Geobest B.V., de gemeente Rotterdam en TNO de krachten gebundeld. De glasvezelmonitoring is in principe bedoeld voor een onderzoek naar het statische en quasi statische vervormingsgedrag van de fundering van het 155 m hoge gebouw onder invloed van laagfrequente windbelastingen.

De geplaatste glasvezels zijn echter tevens geschikt om hoogfrequente metingen op uit te voeren, waardoor er in het kader van het onderzoeksprogramma HiViBe eveneens waardevolle metingen kunnen worden uitgevoerd ter bepaling van het dynamische trillingsgedrag van de fundering op dezelfde glasvezels.

De glasvezelmonitoring is inmiddels geplaatst in een viertal Tubex groutinjectiepalen 762/950 mm over de volledige paallengte (van ca. 60 m). De palen bevinden zich op de vier hoeken van het te realiseren gebouw.

De glasvezels zijn inmiddels succesvol geïnstalleerd en met overlengte beschermd opgeborgen en afgedekt onder het tijdelijke deksel van de palen, in afwachting van de ontgraving van de bouwput voor de realisatie van de kelder. Tijdens de realisatie van de kelder worden de glasvezels door de betonconstructie geleid naar een centraal verzamelpunt in de kelder, waar de vezels worden opgenomen in een goed bereikbare verzamelkast om ter plaatse de metingen uit te kunnen voeren.

De glasvezels zullen worden gebruikt om de krachtsverdeling in de palen tijdens de bouw te volgen. In het gebruiksstadium kunnen op willekeurige momenten laagfrequente metingen worden verricht om de krachtsverdeling in de paal tijdens een periode met harde wind vast te stellen. De resultaten zullen worden geanalyseerd en vergeleken met de uitkomsten van de berekeningen die zijn uitgevoerd.

Daarnaast kunnen na het gereed komen van het gebouw hoogfrequente metingen worden uitgevoerd, die kunnen worden gecombineerd met de overige geavanceerde metingen die in het kader van het HiViBe project in de constructie zelf worden gemeten.

Het HIVIBE consortium wordt ondersteund door een innovatiefinanciering van TKI Deltatechnologie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van Hivibe: Dynamisch gedrag van hoge gebouwen in Deltasteden fase2 – TKI Delta technologie