Damen Shipyards, 4000t Slipway Oost Afrika

Aan de oostkust van Afrika wordt momenteel door Damen Shipyards een scheepslift gerealiseerd met een liftcapaciteit voor schepen tot 4000t en een lengte van 150 m. Met deze specificaties wordt dit voorlopig de grootste scheepslift van Oost Afrika. De scheepslift zal de mogelijkheid bieden om diverse typen schepen op het droge te brengen die middels een railsysteem, afhankelijk van de grootte en de beoogde werkzaamheden, in een grote of kleine loods te reinigen, repareren en/of om te bouwen.

De kleine loods zal naast een werkplaats tevens ruimte bieden aan kantoorplekken en kleed- en wasruimtes. In de grote loods zal met een mobiele kraanbaan ook zwaarder hijswerk kunnen worden uitgevoerd. Geobest heeft voor het definitief ontwerp van de faciliteiten het geotechnisch grondonderzoek gecoördineerd en het geotechnisch ontwerp opgesteld. De scheepslift zal naar verwachting eind 2019 in gebruik worden genomen.

Voor de specifieke geologie en het grondonderzoek ter plaatse is Drilling and Prospecting International (DPI) ingeschakeld, met DPI is een lokaal grondonderzoeksbureau in de hand genomen dat ruime ervaring heeft met boringen en sonderingen in de omgeving van de projectlocatie tot diep in het Afrikaanse continent. DPI is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van 26 boreholes waarvan 20 stuks te land en 6 stuks vanaf een jack-up te water zijn uitgevoerd. Naast elke 1,5 m Standard Penetration Tests (SPT’s) zijn geroerde en ongeroerde monsters gestoken om de stratigrafie en de grondparameters voldoende inzichtelijk te maken voorafgaand aan het ontwerp. Op de ongeroerde monsters zijn in zowel het laboratorium van DPI als in het laboratorium van de Nairobi University onder meer volumegewichten en korrelverdelingen bepaald en triaxiaaltesten uitgevoerd.

Geobest heeft voor dit project gedurende een periode van twee maanden on-site de uitvoering van het grondonderzoek gecoördineerd om de kwantiteit en kwaliteit van het grondonderzoek te waarborgen. Vervolgens is aan de hand van het grondonderzoek een integraal geotechnisch ontwerp opgesteld. In totaal is circa 400 meter aan oeverbescherming uitgewerkt, en is circa 80 meter aan (verankerde) stalen damwandschermen en circa 1000 stuks open stalen buispalen met variërende lengtes en diameters in het ontwerp opgenomen. Naast het fysieke ontwerp van het funderingswerk zijn tevens hei- en trilbaarheidsanalyses verzorgd. Een laatste maar zeker niet onbelangrijk onderdeel van het ontwerp is tot slot de algehele stabiliteit van de afgegraven heuvel aan de achterzijde van het terrein. Om tot een optimale balans in het benodigde grondverzet te komen is het vrijgekomen materiaal uit de heuvel dat voornamelijk heeft bestaan uit zandig materiaal, gebruikt voor een gedeelte landaanwinning aan de waterzijde van het terrein.

Door onze specifieke kennis van het uitvoeringsproces van funderingstechnieken en grondgedrag te koppelen aan de beperkte mogelijkheden die het werk op een dergelijke locatie met zich meebrengt, is een economisch verantwoord totaalontwerp tot stand gekomen. De uiteindelijke gebruiker heeft kunnen ervaren hoe wij rekening houdend met de lokale en internationale normen te werk gaan om tot een solide, economisch en betrouwbaar eindproduct te komen.

4000t Slipway Oost Afrika Kenia