Geluidsschermen N206/Ir. G. Tjalmaweg Valkenburg

In samenwerking met Holland Scherm en Lincon heeft Geobest het funderingsontwerp en diverse geotechnische adviezen verzorgd voor enkele trajecten van de nieuwe geluidschermen langs de Ir. G. Tjalmaweg/N206 tussen Leiden en Katwijk.

Het werk is een deelproject van de Rijnlandroute. De ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg is opgewaardeerd naar 2 x 2 rijstroken en is voor een deel verdiept aangelegd. Daarnaast zijn twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen gerealiseerd.

Geobest is verantwoordelijk geweest voor het geotechnisch uitvoeringsontwerp van het traject tussen de Torenvlietbrug en de aansluiting op de Torenvlietslaan te Valkenburg en voor de trajecten langs de Molenwijk tussen de aansluiting op de N441 en N206 en KW02. De verschillende trajecten tezamen hebben een totale lengte van circa 965 m met variërende schermhoogtes van 2,0 tot 4,0 m.

De geluidsschermen zijn voor het overgrote deel ontworpen met een fundering van 2-paalspoeren met prefab betonpalen; daarnaast is een deel op hiervoor speciaal aangepaste L-wanden gefundeerd. Na de funderingswerkzaamheden in december 2022 zijn de cassettes geplaatst die vervolgens zijn afgewerkt met houten lamellen. Ten opzichte van het DO zijn ten aanzien van de op palen gefundeerde schermdelen optimalisaties verwerkt. Ten opzichte van de DO oplossing met monopiles, bestaande uit relatief lange stalen boorpalen, heeft Holland Scherm uiteindelijk gekozen voor de toepassing van 2-paalspoeren op prefab betonpalen.

Naast het funderingsontwerp van de geluidsschermen is Geobest tevens betrokken geweest bij de controle op het uitvoeren van de injecties ten behoeve van de aanleg van de folieconstructie. Geobest heeft hierin een adviserende rol vervuld en samen met BouAd het toezicht op dit werk verzorgd.

De nieuwe N206 is inmiddels succesvol opengesteld en de formele openingshandeling van het werk staat op 6 mei op de planning. Door provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis is op diezelfde datum een open dag georganiseerd waarbij iedereen van harte welkom is om de nieuwe Tjalmaweg te komen verkennen.

Foto’s van Giel Kop, Boskalis