Geluidsschermen Noord-Zuidlijn Amsterdam-Noord

In het kader van de aanpassingen aan de Nieuwe Leeuwarderweg heeft Holland Scherm opdracht gekregen voor de realisatie en uitvoering van architectonische geluidsschermen. De schermen bevinden zich langs de Nieuwe Leeuwarderweg tussen de Buiksloterdijk en de A10 Noord.

Het project ‘Geluidsschermen Noord’ was opgesplitst in tien delen met een totale lengte van 2.660 strekkende meter. Holland Scherm wist aanzienlijke besparingen te realiseren in het ontwerp van de schermen. Aanvankelijk was het idee om de schermen met onderheide poeren uit te voeren, waarop prefab barriers werden geplaatst met daarop de vlakvulling. Mede door de inzet van Geobest is dat ontwerp vanuit de EMVI-gedachte verder geoptimaliseerd door de maximale afstand tussen de palen te vergroten en de barriers in het werk te storten. Dat resulteerde in minder heiwerkzaamheden en een kortere doorlooptijd.

De schermopbouw bestaat uit grote diameter open stalen buispalen met een hart-op hart afstand van 8 meter, waarop de betonnen barriers in het werk zijn gestort. Daarop is de bovenbouw geplaatst met, afhankelijk van de locatie, een glazen of betonnen vlakvulling. Op vier plekken kruisen de geluidsschermen een viaduct. Daar zijn specifieke oplossingen voor bedacht. Ook de aansluiting op een bestaand scherm bij station Noord vroeg een maatwerk oplossing.

Doordat het scherm belast kan worden door botsende voertuigen is een zware fundering noodzakelijk. Daarnaast was de aanwezigheid van het bestaande talud van de Nieuwe Leeuwarderweg een uitdaging, zowel in het ontwerp als bij de uitvoering. Om de overlast naar de omgeving te beperken is ervoor gekozen om de buispalen op diepte te brengen met een hoogfrequent, variabel moment trilblok.

Alle geotechnische ontwerpwerkzaamheden zijn door Geobest uitgevoerd.

Geluidsschermen Noord-Zuidlijn Amsterdam

Zonnige start van het jaar met twee zonneparken in Woensdrecht

Nieuwbouwproject Elion Park aan de Duinweg in Den Haag

Geluidsschermen N206/Ir. G. Tjalmaweg Valkenburg