HS2 Colne Valley Viaduct UK

Volker Stevin Ltd (VSL) heeft van Align JV de opdracht gekregen om ongeveer 394 buispalen te installeren over vier verschillende steigers die nodig zijn voor de bouw van het HS2 Colne Valley Viaduct.

Align is een joint venture van Bouygues Travaux Publics, Sir Robert McAlpine, en VolkerFitzpatrick, dat door HS2 is gecontracteerd om het Central 1 gedeelte van HS2 fase 1 op te leveren, waaronder het 3,4 km lange viaduct over de Colne Valley.

Geobest voerde voor de bovengenoemde palen een opdrijfbaarheidsanalyse uit. Alle stalen buispalen, van verschillende afmetingen en insteeklengtes, zullen worden geïnstalleerd in harde kalklagen. Door middel van grondonderzoek in de eerste fase werd de te verwachten paalweerstand (SRD) in kaart gebracht. In de tweede fase is op basis van een uitgebreide grondonderzoekscampagne en de resultaten van twee heiproeven de verwachte paalweerstand bijgesteld en zijn de heianalyses definitief gemaakt.

Het heien heeft ongeveer een jaar in beslag genomen. Alle palen zijn succesvol geïnstalleerd.

HS2 Colne Valley