Nieuwbouw Charlemagne College, locatie Eijkhagen te Landgraaf

Geobest is door HEVO B.V. gevraagd advies uit te brengen ten behoeve van de fundering op staal voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw. Dit schoolgebouw zal naast het huidige pand worden gerealiseerd aan de Eijkhagenlaan 31 te Landgraaf.

De bovenste 1 à 2 m van de bodem bestaat hier uit leem. Leem is samendrukbaar en om een fundering op staal mogelijk te maken moest er een grondverbetering gerealiseerd worden. Traditioneel wordt met hoge belastingen een grondverbetering uitgevoerd met zand. Geobest heeft een aantal alternatieven voor de traditionele grondverbetering  onderzocht.

Gekozen is uiteindelijk voor een grondverbetering door vermenging van de leem met (ongebluste) kalk.  De ongebluste kalk (CaO) reageert met het vocht in de leem, waardoor gebluste kalk ontstaat (Ca(OH)2):

CaO + H2O →  Ca(OH)2

Na de reactie tussen de leem en de ongebluste kalk verliest de leem zijn cohesieve eigenschappen en vormt een zeer fijn poeder.  Het materiaal is nu te verwerken en te verdichten. Eenmaal aangebracht en verdicht reageert het mengsel verder. De gebluste kalk reageert met koolstofdioxide (CO2) tot calciumcarbonaat (CaCO3) en water (H2O).

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

De vorming van calciumcarbonaat zorgt er voor dat er weer binding ontstaat in het grondmengsel, wat over blijft is een verharde ondergrond.

Voor en na behandeling met kalk zijn op de grond CBR (California Bearing Ratio) proeven in het laboratorium uitgevoerd. Middels deze laboratoriumproeven is aangetoond dat de CBR-waarde van de leem toeneemt van 4% voor de behandeling met kalk tot 66% na de behandeling met kalk. Dit is de basis geweest voor de invoer van de Plaxisberekeningen die zijn uitgevoerd. In de praktijk is middels plaatdrukproeven vastgesteld dat de grondverbetering een stijfheid groter dan 50 MPa heeft. Dit is ruim voldoende voor de daarop liggende fundering van het nieuwe schoolgebouw.

Door toepassen van deze grondverbeteringstechniek is ook het aantal vervoersbewegingen van vrachtwagens beperkt gebleven. Bij een traditionele grondverbetering in zand moet het zand worden aangevoerd en zou de leem vervolgens weer moeten worden afgevoerd. Nu is gebruik gemaakt van het van nature aanwezige materiaal. De grondverbetering met kalk is daarom een duurzame oplossing met een gunstige CO2 footprint.