Onderwijs en Cultuur Centrum Den Haag

Op een beeldbepalende plek naast het stadhuis van Den Haag is de afgelopen jaren het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC) verrezen. Het project is gerealiseerd door bouwcombinatie Cadanz v.o.f. (Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw) op de voormalige locatie van het Lucent Danstheater, dr. Anton Philipszaal en het ministerie van Justitie.

Het nieuwe gebouw is circa 70 meter hoog. Bijzonder aan het project is dat de fundatie van het nieuwe gebouw is gerealiseerd door de vloeren van de bestaande kelders, die in de nieuwe situatie opnieuw als parkeergarage is ingericht. Omdat de kelders zich onder de grondwaterstand bevinden heeft dit om speciale oplossingen gevraagd om de funderingen te kunnen realiseren. Deze uitdaging werd nog groter door het open karakter van het gebouw, waarbij lokaal zeer hoge concentraties van belastingen dienen te worden opgenomen in de fundering. De belastingen worden naar de ondergrond afgedragen door een combinatie van Leka palen en diepwandbaretten.

Aronsohn Raadgevend Ingenieurs B.V. heeft het constructief ontwerp van het gebouw verzorgd. Het geotechnisch ontwerp van de funderingen was in handen van Fugro B.V. De funderingswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Volker Staal en Funderingen B.V.

De rol die Geobest B.V. heeft vervult in dit project is uniek. Door onze specifieke kennis van de ingezette uitvoeringstechnieken zijn wij in staat gebleken om de samenwerking tussen constructeur, hoofdaannemer, geotechnisch adviseur en funderingsbedrijf te optimaliseren, waardoor significante optimalisaties zijn gerealiseerd in het funderingsontwerp, maar ook in de constructie van het gebouw.

Geobest B.V. was voor, tijdens en na de werkzaamheden voor de projectorganisatie van de bouwcombinatie Cadanz het eerste aanspreekpunt voor alle vraagstukken die te maken hadden met de uitvoering van de funderingen en heeft geadviseerd over te nemen maatregelen of de te volgen strategie in het proces tussen de opdrachtgever en de bouwcombinatie (en diens adviseurs).

Nadat de fundering succesvol was uitgevoerd, is in augustus 2018 de eerste iconische gevelkolom van het nieuwe onderwijs en cultuurcomplex (OCC) aan het Spui geplaatst. In juni 2021 is het complex volgens planning opgeleverd.

De foto’s zijn gemaakt door Martijn Beekman.

OCC Den Haag