Project Windplan Groen

Windplan Groen is een groot windplan in Oostelijk Flevoland (in de omgeving van Ketelhaven, Dronten en Biddinghuizen, in de gemeente Dronten).

Windplan Groen bestaat uit 11 windpark locaties, waar in de komende jaren in totaal 86 nieuwe windturbines worden gebouwd. Met dat aantal windturbines wordt Windplan Groen één van de grootste windparken op land in Nederland en omvat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen. Naar verwachting kunnen deze windturbines samen circa 1,9 miljard kWh per jaar opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.  Aannemingsmaatschappij Van Gelder verzorgt de uitvoering van de parkwegen en kraanopstelplaatsen voor 9 van de windparken, totaal 71 windturbines.
In opdracht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder is Geobest B.V. betrokken bij het project. Vanaf de First Offer en nu in de uitvoering, verzorgen we de geotechnische ondersteuning. In alle fases hebben we de geotechnische beschouwingen uitgevoerd voor de parkwegen en kraanopstelplaatsen.
In Windplan Groen worden voornamelijk grote windturbines gebouwd, van drie verschillende merken en types. De grootste windturbines hebben  een ashoogte van 166 meter, rotordiameter van 162 meter en een tiphoogte van 247 meter. Om de hoogte in te gaan moeten we eerst de bodem in. Voor de kraanopstelplaatsen is een stijve en stabiele funderingsconstructie benodigd. Voor de kraanopstelplaatsen worden verschillende funderingsconstructie toegepast; volledige grondverbetering, gedeeltelijke grondverbetering (zonder voorbelasting) en gedeeltelijke grondverbetering met voorbelasting (sterkte ontwikkeling).
In de maanden November en December hebben Van Gelder en Geobest een gezamenlijke inspanning geleverd, waardoor het project begin Januari in uitvoering is gegaan. Op dit moment worden de parkwegen en kraanopstelplaatsen bij 3 windparken gerealiseerd en bij 1 windpark wordt een aantal kraanopstelplaatsen voorbelast. De voorbelasting is benodigd voor het forceren van zettingen en verbeteren van grondeigenschappen.

Wil je meer weten over het project kijk dan ook eens op de site van Windplan Groen.

Project Windplan Groen