Thames Tideway tunnel

Volker Stevin Ltd heeft opdracht gekregen voor de ‘Vessel Relocation works’ ten behoeve van de Thames Tideway Tunnel. Deze werkzaamheden betreffen de verplaatsing van 2 schepen (HMS President en PS Tattershall Castle) met een permanente ligplaats, en de aanleg van een nieuw ponton voor de Thames veerpont en recreatievaart.

Geobest heeft hiervoor heibaarheids- en trillingsanalyses uitgevoerd voor alle onderdelen van het project. Dit omvatte grote stalen buispalen en diverse damwandconstructie. De stalen buispalen moesten in zeer stijve klei (London Clay) worden geïnstalleerd. Aan de hand van een uitgebreid grondonderzoek in de beginfase van het project is de te verwachte heiweerstand in kaart gebracht. Op basis van de eerste geïnstalleerde palen is deze geprognotiseerde heiweerstand aangepast.

Een belangrijk aandachtspunt was de invloed van het installeren van de buispalen op de belendende objecten en omgeving, waaronder de bestaande ‘Blackfriars’ spoorwegbrug, de oude Victoriaanse kademuur en diverse ondergrondse diensten. Tijdens de uitvoering van de heiwerkzaamheden werden trillingsmetingen uitgevoerd om de trillingspredictie te controleren. De heiwerkzaamheden zijn uitgevoerd zonder beschadiging van de bovengenoemde objecten.

Thames tideway

Zonnige start van het jaar met twee zonneparken in Woensdrecht

Nieuwbouwproject Elion Park aan de Duinweg in Den Haag

Geluidsschermen N206/Ir. G. Tjalmaweg Valkenburg