Zalmhaven Rotterdam

In april 2022 is in Rotterdam het project De Zalmhaven opgeleverd. Het project betreft een nieuwbouwplan ontwikkeld door Zalmhaven C.V. met 475 woningen verdeeld over drie torens en enkele grondgebonden woningen. Onderdeel van het project is de realisatie van een 215 meter hoge woontoren. Dit is inmiddels (voorlopig) de hoogste woontoren van de Benelux. Naast de hoge woontoren zijn twee lagere torens met een hoogte van 70 m gerealiseerd op het terrein tussen de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan in het Scheepvaartkwartier, aan de voet van de Erasmusbrug.

 

De specifieke Rotterdamse geologie zorgt bij een dergelijk hoog gebouw voor de nodige uitdagingen. Zo is de hoge woontoren gefundeerd op, voor Nederlandse begrippen, extreem lange palen van circa 70 meter. De praktische ervaringen met het installeren van palen met een dergelijke lengte zijn nog vrij beperkt. De geotechnische draagkracht en het vervormingsgedrag van de fundering diende vooraf uiteraard wel nauwkeurig te worden bepaald. Hiervoor werd naast de bij ons beschikbare ervaring met vergelijkbare projecten ook uitgebreid gebruik gemaakt van 3D eindige elementen berekeningen.

Voor de lagere torens en woningen zijn normale paallengtes van circa 25 m toegepast. Door de aanwezigheid van samendrukbare lagen onder het paalpuntniveau treedt consolidatiezetting op, die uitstraalt naar de omgeving en ook hiervoor zijn speciale analyses uitgevoerd.

Geobest B.V. heeft in opdracht van Zalmhaven C.V. de funderingsadviezen voor alle onderdelen van het totale plan opgesteld. Hierbij is in het precontractuele stadium intensief samen gewerkt met Zonneveld Ingenieurs B.V. die in deze fase als hoofdconstructeur bij het project betrokken was.

Door onze specifieke kennis van het uitvoeringsproces van funderingstechnieken te koppelen aan state of the art berekeningsmethodes is een economisch verantwoord funderingsontwerp uitgewerkt, waarbij de uitvoeringsrisico’s niet uit het oog verloren zijn. De fundering is niet geheid, maar geboord, omdat de palen circa 70 meter de grond in moesten. De overlast door trillingen en geluid voor de omgeving is door te boren ook geminimaliseerd.

Na de contractvorming tussen Zalmhaven C.V. en hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek – Grote Projecten is het geotechnisch ontwerp verder tot in detail uitgewerkt en is het vervormingsgedrag van de funderingen en de invloed hiervan op de omgeving nauwkeurig berekend. In dit stadium is het ontwerp tevens beoordeeld door een onafhankelijke derde partij, waarbij is bevestigd dat de eerder gekozen paalafmetingen en de berekende vervormingen correct waren. Ter bevestiging van de uitvoerbaarheid en kwaliteit van de fundering is begin 2018 door de leverancier Verstraeten B.V. met goed resultaat een proefpaal geïnstalleerd.

In oktober 2018 is  de leverancier gestart met het aanbrengen van ca. 160 Tubex palen diameter 950 mm met een lengte van ca. 70 m voor de hoogbouw. In januari 2019 is gebr. Van ’t Hek gestart met het aanbrengen van Hekpalen voor de overige bouwdelen. Gedurende de volledige uitvoering van de funderingen is Geobest betrokken gebleven als adviseur voor de hoofdaannemer om de uitvoeringsgegevens van de leverancier te beoordelen. Hierdoor was het mogelijk om adequaat te acteren op waargenomen afwijkingen.

Uiteindelijk zijn alle palen voor de hoogbouw en de overige bouwdelen volgens planning geïnstalleerd, zonder noemenswaardige uitvoeringsproblemen. Daarna is de 2,5 m dikke massieve funderingsplaat voor de Hoogbouw gestort en is de hoogbouw van start gegaan. Inmiddels zijn de contouren van het nieuwe icoon zichtbaar in de skyline van de stad. Op 21 april 2022 is de Zalmhaventoren opgeleverd. De overige bouwdelen zijn ook volgens planning opgeleverd.

Zalmhaven