Zonnepark geluidswal Heerenveen aan de A32

17 april is de bouw van het zonnepark geluidswal Heerenveen gestart. Het gaat om een geluidswal op grond van staatsbosbeheer, waar een zonnepark op komt. De projectlocatie ligt ten noorden van de A32 ter hoogte van Oranjewoud tussen afrit 10 en 11. De bebouwde lengte is circa 650 m en de breedte is circa 15 m. Opdrachtgever Rooftop Energy heeft aangegeven een houten draagconstructie te installeren waarbij de staanders van het systeem deels ingeheid worden in de bodem om als fundering te fungeren. De windbelastingen op de fundering grijpen voornamelijk aan in verticale- (druk en trek) maar ook in horizontale richting.

Geobest B.V. heeft de geschiktheid van de houten proefpalen (azobé) als draagconstructie beoordeeld in relatie tot de bodem van de geluidswal. Op basis van trekproeven is onderzocht of de houten palen met de betreffende inheidiepte een geschikte optie zijn om de optredende belastingen in verticale richting op te kunnen vangen. Er zijn 12 palen de geluidswal ingeheid tot een diepte van 2 m. De trekproeven bestonden uit het trekken van de palen tot bezwijken. Dit houdt in dat de palen volledig zijn los getrokken, waarbij de trekkracht die bij de eerste beweging van de paal gemeten is, is geregistreerd. Op basis van de resultaten van de trekproeven werd al vrij snel duidelijk dat houten azobé palen van 100×100 mm met een inheidiepte van 2 m onvoldoende trek- en drukdraagvermogen kunnen genereren. Deze toets is verricht met de belastingen, die optreden wanneer de zonnepanelen worden gefundeerd op 4 rijen palen met een hart op hart afstand in lengterichting van 3,35 m tussen de staanders. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een extra rij erbij te plaatsen in het ontwerp dus van 4 naar 5 rijen te gaan. Daarnaast is ook de hart op hart afstand in lengterichting verkleind van 3,35 m naar 3,0 m. Ook werd duidelijk dat voor de opname van de horizontaalkrachten het nodig is om een damwandsegment in de 2e rij te plaatsen inclusief klapanker.

Omrop Fryslân heeft een mooie video gelanceerd van dit project.