Update windpark Deil

Gedurende 4 maanden is ter plaatse van de kraanopstelplaatsen een voorbelasting aangebracht. Na het verwijderen van de voorbelasting zal een Geosta® stabilisatielaag worden aangebracht, waarna de kraanopstelplaats gereed is voor het plaatsen van de turbines met een tiphoogte van 210 m (masthoogte 140 m).
Dit voorbeeld geeft weer aan dat tijd gelijk is aan geld. Door deze werkwijze wordt een aanzienlijk kostenbesparing gerealiseerd. De tijd voor de voorbelasting moet uiteraard wel aanwezig zijn in de uitvoeringsplanning.

Windpark Deil