Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Holland Scherm heeft, in samenwerking met KWS Infra, een geluidswal en -scherm gerealiseerd langs de Rijksweg A12 ter hoogte van Utrecht-Veldhuizen. Geobest heeft het geotechnisch ontwerp voor deze voorzieningen verzorgd en was verantwoordelijk voor de geotechnische analyse van de monitoringsgegevens gedurende de uitvoeringsperiode van ca. 4 jaar.

De geluidswal is gerealiseerd ten westen van de reeds bestaande geluidswal. De N198 (Veldhuizerweg) doorsnijdt de bestaande en het nieuw aangelegde geluidsscherm. De geluidswal grenst verder aan de zuidkant aan de rijksweg A12 en aan de noordkant aan de provinciale weg N419. De geluidswal heeft een lengte van circa 660 meter en is 10 meter hoog. Aansluitend aan de geluidswal is een uit schanskorven opgebouwd geluidsscherm met een hoogte van 9 m gerealiseerd.
Uit de resultaten van het grondonderzoek is gebleken dat de ondergrond in de eerste meters uit slappe klei en veen bestaat. De samendrukbaarheid van de grondslag heeft zijn weerslag gehad op het ontwerp en de fasering van de geluidswal.

Het project is in de eerste helft van 2023 afgerond.

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen