Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Holland Scherm heeft in samenwerking met KWS regio Utrecht een start gemaakt met het realiseren van een geluidswal en – scherm langs de Rijksweg A12 Utrecht-Veldhuizen. Geobest verzorgt het ontwerp voor deze voorzieningen.

De geluidswal dient te worden gerealiseerd ten westen van de reeds bestaande geluidswal. De N198 (Veldhuizerweg) en een gasafsluiterstation van de Gasunie doorsnijden de bestaande en de nieuw aan te leggen geluidswal. De aan te leggen geluidswal grenst verder aan de zuidkant aan de rijksweg A12 en aan de noordkant aan de provinciale weg N419. De geluidswal krijgt een lengte van circa 660 meter en wordt 10 meter hoog. Aansluitend aan de geluidswal wordt nog een geluidsscherm met een hoogte van 9 m gerealiseerd.

Uit de resultaten van het grondonderzoek is gebleken dat de ondergrond in de eerste meters uit slappe klei en veen bestaat. De samendrukbaarheid van de grondslag heeft zijn weerslag op het ontwerp en de fasering van de geluidswal.

Het project zal eind 2022 afgerond zijn.

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen